Inway

Zdobądź „dowód osobisty” lidera MLM!

Autor: Adam Ubertowski, Dodano: 2015-04-02

Przypomnij sobie pierwsze spotkania z liderami MLM, którzy próbowali zrekrutować Cię do swojej struktury. Czy przypadkiem nie pojawiały się w Twojej głowie pytania, po czym właściwie poznać, czy dany lider zasługuje na zaufanie i warto podjąć z nim współpracę? Przecież błędna decyzja może Cię kosztować wiele miesięcy bezowocnej pracy!

Lekarza od znachora odróżnia między innymi posiadany dyplom ukończenia studiów medycznych i stosownej specjalizacji. Prawnik tym się różni od domorosłego znawcy prawa, iż posiada aplikację uznawaną przez środowiskową organizację. Inżynier ma uprawnienia budowlane, których brakuje amatorskiemu konstruktorowi-hobbyście.

amatorskiemu konstruktorowi-hobbyście.
W takich „twardych” zawodach posiadanie oficjalnego dyplomu, uprawniającego do jego wykonywania, wydaje się oczywiste. Jednak jeśli przyjrzymy się bacznie zawodom opartym na kompetencjach miękkich, okazuje się, że także i w tym obszarze nie ma wielkich szans na zrobienie kariery ktoś, kto nie uzyska specyficznego dla danego kręgu „glejtu”. Nie może – ot tak sobie – prowadzić psychoterapii każdy, kto uzna, że ma stosowny talent do leczenia ludzkiej duszy. W praktyce nieodzowne jest zdobycie uprawnień nadawanych przez którąś ze „szkół terapeutycznych” (psychoanaliza, behawioryzm itd.). Poważne utrudnione jest zawodowe uprawianie coachingu bez licencji ICC lub ICF. A wejście w świat trenerów prowadzących warsztaty szkoleniowe jest dzisiaj bardzo trudne bez dowodu ukończenia szkoły trenerskiej (najlepiej sygnowanej przez jedną z czołowych uczelni lub wydziałów nauk społecznych – np. SWPS).

Co więcej – w tradycyjnym biznesie posiadanie dyplomu MBA staje się dzisiaj warunkiem koniecznym do zrobienia kariery. Posiadanie wyższego wykształcenia to już dzisiaj żaden wyróżnik – standardem staje tytuł MBA, czyli twardy dowód na to, że dana osoba posiadła całość wiedzy i umiejętności niezbędnych do kierowania firmą.
Z tego powodu na studiach MBA, których jestem dyrektorem programowym, obok młodych adeptów sztuki zarządzania zasiadają w ławkach nierzadko członkowie zarządów lub wręcz prezesi potężnych firm, uzupełniający braki w swoich menedżerskich papierach.

uzupełniający braki w swoich menedżerskich papierach.
Firma InWay postanowiła uzupełnić tę lukę w branży MLM. Wzorując się na najlepszych – stworzyliśmy program, który pozwoli obecnym i potencjalnym liderom marketingu wielopoziomowego na zdobycie kompletu kompetencji niezbędnych w zarządzaniu siecią, potwierdzonych swoistym „dowodem dojrzałości”.
Po zakończeniu całego kursu MLMBA i zdaniu egzaminu uczestnik otrzyma numerową licencję, która z jednej strony będzie dla niego samego świadectwem posiadania kompletu wiedzy niezbędnej do odniesienia sukcesu, a z drugiej – będzie to jasny sygnał dla rekrutowanych przez niego osób, że ma do czynienia z kompetentnym liderem MLM, z którym warto związać swoją zawodową przyszłość.
Licencja lidera MlmBA będzie więc silnym argumentem w rekrutacji, a jesteśmy głęboko przekonani, że w niedalekiej przyszłości stanie się absolutnie koniecznym warunkiem do funkcjonowania w branży – na podobieństwo dyplomu MBA (w tradycyjnych korporacjach) czy licencji trenera lub coacha.

Dr Adam Ubertowski
Artykuł opublikowany w „Manager MLM” nr 9, październik 2013

Pierwszy projekt na rynku polskim
łączący ponad dwudziestoletnie doświadczenie w sprzedaży bezpośredniej z wiedzą szkoleniowo-doradczą na najwyższym poziomie.

Akademia Przedsiębiorczości Business Solutions

odznaka

Akademia Przedsiębiorczości to przedsięwzięcie unikalne na polskim rynku szkoleniowym.
Roczny kurs składa się z 7 modułów, opracowanych na bazie programu MBA – magisterskich studiów biznesowych o światowym standardzie nauczania. Dzięki niemu nie trzeba odpowiadać sobie na pytanie: Skąd czerpać wiarygodną, rzetelną wiedzę o biznesie?

Co zyskasz, biorąc udział w Akademia Przedsiębiorczości Business Solutions?

  • Otrzymasz kompleksową wiedzę i umiejętności niezbędne do prowadzenia biznesu
  • Dowiesz się od czego zacząć projektowanie firmy
  • Rozwiniesz kompetencje menadżerskie i sprzedażowe
  • Zwiększysz świadomość osobistych zasobów i kompetencji
  • Wymienisz doświadczenia z innymi uczestnikami
  • Uzyskasz prestiżowy dyplom AP